ม.ค. 13

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่

วันที่ 13 มกราคม 2558 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ ในระดับกลุ่มจังหวัด โดยทางโรงเรียนได้คัดเลือกให้เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสุวรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนดังกล่าว ทั้งนี้นำโดย นายธีรวุฒิ  พุทธการี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในการประเมิณ ภาพบรรยากาศการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการ ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การประเมินผ่านเรียบร้อยไปด้วยดี

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760527760669542.1073741898.538808492841471&type=1

 

แสดงความคิดเห็น

Permanent link to this article: http://kms190.ac.th/?p=258

ม.ค. 10

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

DSC_0797_resize

โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน หน่วยงานราชการ และประชาชนผู้ปกครองทุกท่านและทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก  ๆ มีความรู้ คู่คุณธรรม พร้อมนำไปสู่อนาคตที่ดีต่อไป ตามคำขวัญวันเด็ก…

แสดงความคิดเห็น

Permanent link to this article: http://kms190.ac.th/?p=253

ธ.ค. 26

คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับ ท่าน ผอ.มนตรี

headweb copy

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ชาวกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ท่านใหม่ คือ ท่าน ผอ.มนตรี  สายพญาศรี ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่งที่โรงเรียน ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากชาวกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 อย่างอบอุ่น เชิญชมภาพบรรยากาศครับ

แสดงความคิดเห็น

Permanent link to this article: http://kms190.ac.th/?p=186

ธ.ค. 24

ชาว กชม. ร่วมส่งท่าน ผอ. ย้าย

คณะครูชาว กชม.190 และคณะผู้บริหาร ร่วมส่งท่าน ผอ.อภินันท์ ประพานศรี ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากคณะครู นักเรียน และชุมชนชาวบ้านรุน ทำให้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นมิตร ดังภาพ

ชมภาพเต็ม ๆ ได้ที่ facebook โรงเรียน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.749159695139682.1073741897.538808492841471&type=1

แสดงความคิดเห็น

Permanent link to this article: http://kms190.ac.th/?p=178

ธ.ค. 24

ขอเชิญร่วมดาวน์โหลดหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญผู้สนใจร่วมดาวน์โหลดหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง จากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

images

ที่ http://www.obec.go.th/documents/17910

แสดงความคิดเห็น

Permanent link to this article: http://kms190.ac.th/?p=162

ธ.ค. 20

เผยแพร่นวัตกรรมครูสุดา สติมั่น

ตัวอย่างผลงานครูสุดา สติมั่น ชุดผักสวนครัวน่ารู้ เล่มที่ 1 มารู้จักพืชผักสวนครัวกันเถอะ

Untitled0

เล่ม 1 มารู้จักพืชผักสวนครัวกันเถอะ ok

แสดงความคิดเห็น

Permanent link to this article: http://kms190.ac.th/?p=140

ธ.ค. 20

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี กับท่าน ผอ.อภินันท์ ประพานศรี

00

แสดงความคิดเห็น

Permanent link to this article: http://kms190.ac.th/?p=27